Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau