SL(5)708 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Gwnaed am 9.12 p.m. ar 19 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym am 11.59 p.m. ar 19 Rhagfyr 2020

Gosodwyd gerbron Senedd Cymru 21 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 130KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Ionawr 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/12/2020

Dogfennau