SL(5)698 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 11 Rhagfyr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 11 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym ar: 14 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Rhagfyr 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 117KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 15 Rhagfyr 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/12/2020

Dogfennau