P-05-1089 Dylai Cymru arwain ar ddod â chyflogau'r GIG nôl i fod yn unol â chostau chwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf

O dan ystyriaeth

 

P-05-1089 Dylai Cymru arwain ar ddod â chyflogau’r GIG nôl i fod yn unol â chostau chwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Dyfan Roberts, ar ôl casglu cyfanswm o 190 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Ers mis Ebrill 2010, mae cyflogau rhai aelodau o staff y GIG wedi gostwng cymaint â 20.51% yn unol â chwyddiant.

Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru drafod taro bargen newydd ar gyflogau a fydd yn digwydd yn 2021 a lleihau’n sylweddol neu ddileu’r golled y mae gweithwyr rheng flaen wedi’i dioddef dros y 10 mlynedd diwethaf.

Y tro diwethaf i ni gael codiad cyflog, roedd yn efelychiad o fargen San Steffan! Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru gymryd y camau cyntaf a rhoi’r fargen y mae’r GIG yn ei haeddu.

 

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Clwyd
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/01/2021