SL(5)675 - Gorchymyn Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2020 - TYNNWYD YN ÔL

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 17 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Rhagfyr 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 134)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:

Canlyniad:

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/11/2020

Dogfennau