P-04-368 Annog gweithgarwch corfforol ac iechyd mewn colegau Addysg Bellach

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i hyrwyddo gweithgarwch corfforol ac iechyd mewn colegau Addysg Bellach.

 

Prif ddeisebydd:

Alun Jones

 

Nifer y deisebwyr:

23

Math o fusnes: Deiseb

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/02/2014

Dogfennau

Ymgynghoriadau