SL(5)661 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: Heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 30 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Clir (PDF 93KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 8 Rhagfyr 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/11/2020