P-05-1072 Ymchwilio i'r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1072 Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Samuel Fletcher, ar ôl casglu cyfanswm o 144 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

O dan Teresa May, roedd maniffesto’r blaid Geidwadol yn cynnwys y nod o wahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol. Bron ddwy flynedd yn ddiweddarach, nid yw hyn wedi digwydd. Galwodd y ddeiseb hon ar y Pwyllgor Deisebau i ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru yn y cyswllt hwn, ac yna i wahardd y therapi os oes modd. Rhaid i’r weithred farbaraidd a homoffobig hon ddod i ben.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Caewyd y ddeiseb fel rhan o adolygiad o'r holl ddeisebau sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd yng nghyfarfod olaf y Pwyllgor Deisebau yn y Bumed Senedd, yng ngoleuni'r etholiad sydd i ddod a'r ystyriaeth a roddwyd i'r mater hwn hyd yma.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 15/12/2020.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Abertawe
  • Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/12/2020