SL(5)652 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 6 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: 6 Tachwedd 2020

Yn dod i rym: am 4.00 a.m. ar 7 Tachwedd 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 123KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/11/2020

Dogfennau