SL(5)651 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 18) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd: am 4.00 a.m. ar 6 Tachwedd 2020

Yn dod i rym ar: 6 Tachwedd 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 145KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/11/2020

Dogfennau