SL(5)649 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 5 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: 5 Tachwedd 2020

Yn dod i rym ar: 9 Tachwedd 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 141KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 17 Tachwedd 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/11/2020

Dogfennau