P-05-1063 Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1063 Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Sam Evans, ar ôl casglu cyfanswm o 6,317 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae'n ffaith hysbys bod golff, a gweithgarwch corfforol o ran hynny, yn gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol! Mae golff ymysg yr ychydig chwaraeon y gallwch chi gymryd rhan ynddynt a bod yn ddiogel yr un pryd trwy gadw pellter cymdeithasol, ac o ystyried y ffocws cyfredol ar iechyd meddwl, nid wyf yn credu ei bod yn benderfyniad doeth amddifadu rhai pobl o’r unig fath o ymarfer corff sydd ganddynt.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Caewyd y ddeiseb fel rhan o adolygiad o'r holl ddeisebau sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd yng nghyfarfod olaf y Pwyllgor Deisebau yn y Bumed Senedd, yng ngoleuni'r etholiad sydd i ddod a'r ystyriaeth a roddwyd i'r mater hwn hyd yma.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 01/12/2020.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Merthyr Tudful a Rhymni
  • Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/11/2020