SL(5)645 - Rheoliadau Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 4 Ionawr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Clir (PDF 93KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 24 Tachwedd 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/11/2020

Dogfennau