P-05-1060 Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau "nad ydynt yn hanfodol" yn ystod y cyfyngiadau symud

Aros am ystyriaeth gyntaf

 

P-05-1060 Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Gareth Howell, ar ôl casglu cyfanswm o 67,940 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae Llywodraeth Cymru, fel rhan o’i chyfyngiadau “cyfnod atal” 17 diwrnod o hyd, yn gwahardd gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol mewn siopau a gaiff aros ar agor. Nid ydym yn cytuno bod hwn yn gam rhesymegol na darbodus, a bydd yn arwain at fwy o niwed na daioni.

 

Er enghraifft, nid ydym yn cytuno y dylai rhieni gael eu gwahardd rhag prynu dillad ar gyfer eu plant yn ystod y cyfyngiadau symud wrth siopa. Mae hyn yn anghymesur ac yn greulon, ac rydym yn gofyn i’r penderfyniad gael ei wrthdroi ar unwaith.

 

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gogledd Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/11/2020

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu