SL(5)636 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy'n Teithio i Gymru etc.) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 14 Hydref 2020

Fe’u gosodwyd ar: 14 Hydref 2020

Yn dod i rym ar: 4 Tachwedd 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 127KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/10/2020

Dogfennau