pNeg(5)32 - Rheoliadau Cymwysterau Athrawon (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 13 Hydref 2020

 

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 3 Tachwedd 2020

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Tachwedd 2020

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Ydy (PDF 93KB)

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(5)656 - Rheoliadau Cymwysterau Athrawon (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/10/2020

Dogfennau