SL(5)634 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 18) (Bangor) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 9 Hydref 2020

Fe’u gosodwyd ar: 12 Hydref 2020

Yn dod i rym ar: 6pm ar 10 Hydref 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 19 Hydref 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 151KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 20 Hydref 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/10/2020

Dogfennau