Y wybodaeth ddiweddaraf yn sgîl cyfarfodydd y Bwrdd Taliadau Annibynnol