Y wybodaeth ddiweddaraf yn sgîl cyfarfodydd y Bwrdd Taliadau Annibynnol

Ar ôl pob cyfarfod, mae Bwrdd Taliadauv Annibynnol y Senedd yn ysgrifennu at bob un o’r Aelodau o'r Senedd a'u staff cymorth yn amlinellu'i benderfyniadau. Mae modd mynd at y llythyrau hynny isod.

Math o fusnes: Gwelliant

Rheswm dros ei ystyried: Bwrdd Taliadau;

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/10/2020

Dogfennau