SL(5)629 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 2 Hydref 2020

Fe’u gosodwyd ar: 2 Hydref 2020

Yn dod i rym ar: 3 Hydref 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Hydref 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 116KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 13 Hydref 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/10/2020

Dogfennau