C(5)042 - Gorchymyn Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 (Cychwyn) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn ddim

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Hydref 2020

Statws Adrodd: Craffu o dan Reol Sefydlog 21.7 (PDF 104KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/09/2020

Dogfennau