SL(5)626 - Gorchymyn Senedd Cymru (Anghymhwyso) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: 11 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 12 Tachwedd 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Hydref 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 122KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 20 Hydref 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/09/2020

Dogfennau