P-05-1017 Caniatáu i ddisgyblion wisgo mygydau ym mhob rhan o safle'r ysgol

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1017 Caniatáu i ddisgyblion wisgo mygydau ym mhob rhan o safle’r ysgol

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan John Zhao, ar ôl casglu cyfanswm o 97 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Rwy’n dechrau’r ddeiseb hon i alw ar y Senedd i wneud i ysgolion adael i ddisgyblion wisgo mygydau wyneb ar bob adeg (hyd yn oed yn yr ystafell ddosbarth). Gall mygydau/gorchuddion wyneb leihau’n sylweddol y gyfradd trosglwyddiadau fel y dangoswyd mewn gwledydd eraill ledled y byd. Os yw gwisgo mwgwd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr, pam na ddylai disgyblion wisgo mygydau mewn amgylchedd caeëdig fel ystafell ddosbarth lle y mae mwy o bobl sy’n treulio amser hir yno??

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Ysgol Friars wedi gwahardd defnyddio mygydau a gorchuddion wyneb mewn ystafelloedd dosbarth.

 

 

green and white striped textile

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 29/09/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf ac, o gofio bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i ysgolion a’i bod yn adolygu’r polisi ynghylch mygydau wyneb yn rheolaidd, cytunwyd i gau’r ddeiseb.

 

Wrth wneud hynny, cytunodd y Pwyllgor i ddarparu sylwadau diweddar y deisebydd i’r Gweinidog Addysg i’w defnyddio yn yr adolygiadau hynny.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 29/09/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Arfon
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/09/2020