P-05-1007 Uno Yr Hôb a Chaergwrle i greu ward dau aelod yn Sir y Fflint

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1007 Merge Hope and Caergwrle into a two-member ward in the County of Flintshire

 

This petition was submitted by David John Healey having collected a total of 282 signatures.

 

Text of Petition:                     

The Final Report of the Local Democracy and Boundary Commission for Wales (LDBC) recommends that Higher Kinnerton and Hope are merged into a two-member ward and that Caergwrle, Llanfynydd and Treuddyn are also merged into a two member ward. The latter proposal is entirely new and was never submitted for consultation.

 

Additional Information

The communities of Hope and Caergwrle have a long history of working together and are regarded as one settlement either side of the River Alyn. The expression 'Live in Hope, Die in Caergwrle' is known the world over. The community spirit between these two villages has played a vital role in providing support for vulnerable residents during the Covid-19 pandemic and will be crucial in building community resilience in the post-Covid environment. The proposed electoral arrangements threaten to pull the community in separate directions and undermine proven social cohesion at a critical time. We urge the Senedd to give a significant weighting to social cohesion in this case in determining future ward boundaries.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 17/11/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb a, gan fod y deisebydd yn derbyn y rheswm pam na fu oedi i’r broses o adolygu ffiniau, a bod y Pwyllgor wedi cytuno’n flaenorol na fyddai’n briodol iddo graffu ar argymhellion penodol a wnaed gan y Comisiwn Ffiniau ochr yn ochr â’r broses statudol, cytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 29/09/2020.

 

 

Senedd Constituency and Region

  • Alyn and Deeside
  • North Wales

 

Further information

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/08/2020