P-05-997 Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

Wedi'i gwblhau

 

P-05-997 Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Thomas Rex, ar ôl casglu cyfanswm o 62 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae Llywodraeth y DU wedi gwastraffu £12 miliwn yn dablygu ap Tracio ac Olrhain ac mae ymhell o fod yn barod.

 

Yn ystod sesiwn cwestiynau i’r Prif Weinidog, cyfeiriodd Syr Kier Starmer at ap sy’n barod yn yr Almaen ac sy’n cael ei ddefnyddio eisoes. Rydym yn dal yn rhan o’r UE a dylai’r ap fodloni gofynion GDPR.

 

Bydd yr ap yn caniatáu i Gymru reoli Covid mewn ffordd sy’n targedu’r haint.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 13/10/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i gau'r ddeiseb oherwydd bod ap olrhain Covid-19 wedi’i lansio ar 24 Medi, ac felly ei bod yn debygol nad oes llawer y gellid ei gyflawni drwy wneud rhagor o ran y ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 13/10/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Brycheiniog a Sir Faesyfed
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/09/2020