SL(5)570 - Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio paragraff 7 o Atodlen 17 I Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 25 Mehefin 2020

Fe’u gosodwyd ar: 25 Mehefin 2020

Yn dod i rym ar: 25 Mehefin 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Gorffennaf 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 15 Gorffennaf 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/06/2020

Dogfennau