Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith Cyllidol

Mae’r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol. Bydd yr ymchwiliad hefyd yn edrych ar ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddatganoli cyllidol a threthiant yng Nghymru.

 

Cylch Gorchwyl

Threthiant

 • Egwyddorion treth Llywodraeth Cymru, p'un a yw'r rhain wedi'u cyflawni ac a yw'r drefn dreth bresennol a threthi newydd arfaethedig yn cyd-fynd â'r egwyddorion hyn
 • Pa mor llwyddiannus fu gweinyddiaeth trethi Cymru a chyfraddau treth incwm Cymru
 • Pa newidiadau i dreth y gellid eu cyflwyno yn y dyfodol ac a oes cwmpas ar gyfer dull gwahanol o drethu yng Nghymru
 • Sut mae'r mecanwaith ar gyfer datganoli pwerau ar gyfer trethi newydd Cymru wedi bod yn perfformio

 

 

Y Fframwaith Cyllidol

 • Ystyried prosesau'r fframwaith cyllidol a sut mae cyllid yn cael ei ddyrannu i grant bloc Cymru
 • Archwilio sut y caiff Fformiwla Barnett ei gymhwyso a’r meini prawf ar gyfer eithrio cyllid penodol o'r fformiwla
 • Ystyried y mecanwaith ar gyfer addasu’r grant bloc ac effeithiolrwydd y model addasu
 • Adolygu addasrwydd y dulliau o reoli’r gyllideb, fel Cronfa Wrth Gefn Cymru, a'r gallu i fenthyca
 • Gwerthuso sut caiff effeithiau goferu eu trin, a'r mecanwaith ar gyfer cytuno ar yr effeithiau hyn.
 • Gwneud cymariaethau rhwng Cymru a fframweithiau cyllidol rhyngwladol eraill.Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/06/2020

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu