P-05-982 Dylid ail-agor cyrtiau tenis awyr agored a hyfforddiant yn unol â gweddill y DU ac Ewrop

Wedi'i gwblhau

 

P-05-982 Dylid ail-agor cyrtiau tenis awyr agored a hyfforddiant yn unol â gweddill y DU ac Ewrop

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Georgina Hawkey, ar ôl casglu cyfanswm o 214 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae tenis ymhlith yr ychydig iawn o chwaraeon lle mae modd cadw pellter cymdeithasol, ac mae’n fath rhagorol o ymarfer corff. Mae hyn yn golygu ei fod yn ddewis arbennig o dda i bobl sydd am ymarfer corff mewn modd diogel yn ystod cyfnod y coronafeirws, gan gefnogi iechyd meddwl a lles corfforol llawer o bobl ifanc ac oedolion. Mae’r Alban, Lloegr a Gorllewin Ewrop wedi ailagor cyrtiau tenis awyr agored a hyfforddiant. Mae’r canlyniadau yn dangos bod ailagor cyrtiau tenis awyr agored wedi bod yn llwyddiannus.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae tenis yn addas ar gyfer cadw pellter cymdeithasol ac mae tystiolaeth yn y DU a gweddill Ewrop yn dangos bod y gamp yn ddiogel. Bydd oedi pellach yn rhoi straen ariannol ar hyfforddwyr a bydd yn rhoi chwaraewyr o Gymru sy’n cystadlu dan anfantais sylweddol o gymharu â chwaraewyr eraill yn y DU ac Ewrop. Mae hyfforddwyr yn Lloegr, drwy ddilyn rheolau penodol, wedi gallu dechrau hyfforddi'n ddiogel eto, sy’n eu galluogi i gael incwm eto ac yn eu helpu i ddychwelyd i normalrwydd. Os bydd rhagor o oedi, bydd chwaraewyr sy’n cystadlu ymhlith y rhai yr effeithir arnynt fwyaf. Bydd yr oedi pellach hwn yn golygu eu bod yn bell ar ei hôl hi o’u cymharu â chwaraewyr eraill ledled y DU ac Ewrop o ran dychwelyd i ffitrwydd cystadlu, a bydd yn cael effaith ar eu dyfodol o ran cael lle mewn twrnameintiau.

 

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • De Clwyd
  • Gogledd Cymru

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 12/07/2018 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Nododd y Pwyllgor ei bod yn ymddangos bod nodau'r ddeiseb wedi'u cyflawni, yng ngoleuni'r ffaith bod caniatâd i ailagor cyfleusterau tenis awyr agored yng Nghymru er 22 Mehefin. Felly cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 17.07.20.

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/07/2020

Dogfennau