P-05-975 Ailystyriwch y codiad i'r dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi tra'i bod yn anghyfreithlon i deithio i ail gartrefi

Wedi'i gwblhau

 

P-05-975 Ailystyriwch y codiad i’r dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi tra'i bod yn anghyfreithlon i deithio i ail gartrefi

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Ann Cooke, ar ôl casglu cyfanswm o 68 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae codiad o 50% ar y dreth gyngor ar berchnogion ail gartrefi yn Sir Benfro. Yn ystod yr achosion o coronafeirws mae'n anghyfreithlon i deithio i ail gartref, ac felly ni ellir defnyddio'r cartrefi. Mae hwn yn benderfyniad derbyniol, gan ei fod yn lleihau’r posibilrwydd o lethu’r gwasanaethau iechyd gwladol. Ymddengys felly nad yw ond yn deg, o leiaf, y dilëir y codiad yn y dreth gyngor yn ystod yr amser y bydd yr heddlu yn dirwyo unrhyw un sy'n teithio i ail gartref.

 

A large brick building

Description automatically generated

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Caewyd y ddeiseb fel rhan o adolygiad o'r holl ddeisebau sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd yng nghyfarfod olaf y Pwyllgor Deisebau yn y Bumed Senedd, yng ngoleuni'r etholiad sydd i ddod a'r ystyriaeth a roddwyd i'r mater hwn hyd yma.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

 

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 17/07/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/07/2020