Effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd

 

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (‘Y Pwyllgor) ymgynghoriad mewn i effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd.

 

Fel rhan o’r gwaith hwn, bu’r Pwyllgor yn ystyried yr ymateb gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus perthnasol a bu’n ystyried yr effaith ar sectorau a phroffesiynau perthnasol. Bu hefyd yn ystyried ymateb Cymru yng nghyd-destun ehangach y DU.

 

Bu’r Pwyllgor yn ystyried: 

 

·         graddfa ac effeithiau’r pandemig ar y sectorau;

·         sut y helpodd camau gweithredu Llywodraeth Cymru helpu i leihau effaith y pandemig;

·         pa gamau ychwanegol  y dylai Llywodraeth Cymru eu cymryd;

·         unrhyw feysydd eraill o fewn ein cylch gwaith yr oedd rhanddeiliaid am dynnu ein sylw atynt.

 

Casglu tystiolaeth

 

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ysgrifenedig gan randdeiliaid ac mae'r rhain wedi'u cyhoeddi.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio ei waith, a gellir gweld manylion y rhain yn y tabl isod.

 

 

Sesiwn dystiolaeth

 

Dyddiad

 

Trawsgrifiad

 

Fideo

 

 

Lesley Griffiths AS

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

7 Mai 2020

 

Trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Panel 1:

Sector Amaethyddiaeth

Panel 2:

Sector Bwyd a Diod

 

19 Mai 2020

 

Trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Lesley Griffiths AS

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

11 Mehefin 2020

 

Trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Sector Amgylcheddol

 

25 Mehefin 2020

 

Trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Sendd.tv

 

Lesley Griffiths AS

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

 

9 Gorffennaf 2020

 

Trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Lesley Griffiths AS

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

 

17 Medi 2020

 

Trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Lesley Griffiths AS

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

 

12 Tachwedd 2020

 

Trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

Covid-19 a threfniadau pontio’r UE:

 

Y sector pysgodfeydd

 

Y sector amaethyddiaeth

 

Y sector amgylcheddol

 

 

26 Tachwedd 2020

 

 

Trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Lesley Griffiths AS

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

 

10 Rhagfyr 2020

 

Trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Gohebiaeth ddilynol â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

 

Ysgrifennodd (PDF 274KB) y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar 6 Hydref 2020 ac ymatebodd (PDF 456KB) y Gweinidog ar 5 Tachwedd 2020.

 

Ysgrifennodd (PDF 254KB) y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar 30 Gorffennaf 2020 ac ymatebodd (PDF 452KB) y Gweinidog ar 9 Medi 2020.

 

Ysgrifennodd (PDF 278KB) y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar 22 Mai 2020 ac ymatebodd (PDF 459KB) y Gweinidog ar 8 Mehefin 2020.

 

Blog

Mae Ymchwil y Senedd wedi cynhyrchu nifer o erthyglau sy’n rhoi rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni. SeneddNHAMG@Senedd.cymru

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/06/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau