P-05-970 Gofynnwch i'r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i s?au ac acwaria

Wedi'i gwblhau

 

P-05-970 Gofynnwch i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i sŵau ac acwaria

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan David Wilkins, ar ôl casglu cyfanswm o 6,299 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

O ganlyniad i incwm a gollwyd oherwydd cau sŵau ac acwaria ar frys yn sgil Covid-19, mae Sw Mynydd Cymru ym Mae Colwyn ac eraill yn wynebu argyfwng cyllid. Mae’r Senedd wedi penderfynu peidio â rhoi cyllid brys i’w cefnogi. Oherwydd hyn, mae’r gwaith cadwraeth a’r cyfleoedd addysgol yn y fantol a gall yr ardal golli incwm twristiaeth. Rydym yn gofyn i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad a rhoi’r cymorth hollbwysig hwn.

 

A lion looking at the camera

Description automatically generated

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 15/09/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb a gan fod Llywodraeth Cymru wedi nodi’r cymorth blaenorol a’r cymorth parhaus a roddir i sŵau ac acwaria, a chan fod hyn yn cael ei adolygu’n barhaus, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, gan ddiolch i’r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 07/07/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Clwyd
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/07/2020