SL(5)537 - Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 8 Ebrill 2020

Fe’u gosodwyd ar: 8 Ebrill 2020

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Ebrill 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/04/2020

Dogfennau