SL(5)526 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnes) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 21 Mawrth 2020

Fe’u gosodwyd ar: 23 Mawrth 2020

Yn dod i rym ar: 21 Mawrth 2020

 

Gosodwyd y Nodyn Cyngor Cyfreithiol ar 7 Ebrill 2020

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:

Canlyniad:

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/03/2020

Dogfennau