SL(5)522 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020 - TYNNWYD YN ÔL

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) a (3)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:

Statws Adrodd:

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:

Canlyniad:

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/03/2020

Dogfennau