SL(5)497 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 31 Ionawr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 4 Chwefror 2020

Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Chwefror 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/02/2020

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu