SL(5)481 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 4 Rhagfyr 2019

Fe’u gosodwyd ar: 6 Rhagfyr 2019

Yn dod i rym ar: Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 6 Ionawr 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2019

Dogfennau