SL(5)476 - Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 27 Tachwedd 2019

Fe’u gosodwyd ar: 28 Tachwedd 2019

Yn dod i rym ar: 14 Rhagfyr 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Ionawr 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (Yn ymwneud â'r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/11/2019

Dogfennau