SL(5)471 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 14 Tachwedd 2019

Fe’u gosodwyd ar: 19 Tachwedd 2019

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Rhagfyr 2019

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 10 Rhagfyr 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/11/2019

Dogfennau