SL(5)470 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 12 Tachwedd 2019

Fe’u gosodwyd ar: 15 Tachwedd 2019

Yn dod i rym ar: 13 Rhagfyr 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Rhagfyr 2019

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/11/2019

Dogfennau