SL(5)467 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: Heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Tachwedd 2019

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 26 Tachwedd 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Er i’r Gorchymyn gael ei gymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ni chafodd y Gorchymyn ei wneud gan na ellid ei ddwyn i rym oherwydd gwall drafftio. Disodlwyd y Gorchymyn hwn gan y Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2020 drafft.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/11/2019

Dogfennau