P-05-922 Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref

Wedi'i gwblhau

 

P-05-922 Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Wendy Charles-Warner, ar ôl casglu cyfanswm o 5,447 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i dynnu'n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref.

 

Gwybodaeth ychwanegol:

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref. Mae hyn yn mandadu bod yn rhaid i rieni sy’n addysgu yn y cartref gwrdd â’u hawdurdod lleol a chaniatáu i’r awdurdod lleol gyfweld â’u plant. Rydym wedi cael cyngor cyfreithiol arbenigol sy’n hawlio bod y canllawiau’n anghyfreithlon ac mae’r deisebwyr yn gofyn bod y canllawiau’n cael eu tynnu’n ôl i’w hailystyried yng ngoleuni’r cyngor hwnnw.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 07/07/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb ochr yn ochr â P-05-923 Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref! Yn sgîl cyhoeddiad y Gweinidog Addysg na fydd y diwygiadau arfaethedig i’r canllawiau a’r rheoliadau addysg yn y cartref yn parhau yn ystod tymor y Senedd hon, cytunodd y Pwyllgor i gau’r deisebau, gan ddiolch i bawb sydd wedi ymgysylltu â nhw ynghylch y mater hwn.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 03/12/2019.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Dyffryn Clwyd
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

         

 

Math o fusnes: Deiseb

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/11/2019