SL(5)466 - Gorchymyn Atal a Rheoli Llygredd (Dynodi Cyfarwyddebau) (Cymru a Lloegr) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn ddim

Fe’u gwnaed ar: 29 Hydref 2019

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(1)

 

Statws Adrodd: Nid oes angen adroddiad

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/10/2019

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu