SL(5)465 - Rheoliadau Materion Gwledig a’r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 28 Hydref 2019

Fe’u gosodwyd ar: 30 Hydref 2019

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 11 Tachwedd 2019

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/10/2019

Dogfennau