SL(5)462 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 23 Hydref 2019

Fe’u gosodwyd ar: 25 Hydref 2019

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)*

 

*Sylwch: pan ddiffinnir cychwyn yr offeryn statudol hwn trwy gyfeirio at“ diwrnod ymadael ”, hy 31 Ionawr 2020, dylid darllen y cyfeiriad fel cyfeiriad at“ diwrnod cwblhau IP ”, hy diwrnod cwblhau cyfnod gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020 . Gweler paragraff 1 o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Tynnu’n Ôl) 2020. (Saesneg yn unig)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Tachwedd 2019

Statws Adrodd: Rhinweddau (Yn ymwneud â’r UE)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 26 Tachwedd 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/10/2019

Dogfennau