Datganoli darlledu

Inquiry5

 

Cefndir

 

Ym mis Hydref 2019, cytunodd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i gynnal ymchwiliad i edrych a ddylid datganoli’r gwaith o reoleiddio darlledu.

 

Adroddiad

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Edrych ar ddatganoli darlledu: Sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni?” (PDF, 2. 7MB) ar 11 Mawrth 2021.  Edrychodd yr adroddiad ar gyflenwi cynnwys ar gyfer Cymru, cyllido darlledu yng Nghymru ac a oes angen am unrhyw newid rheoliadol.

 

Cynhaliwyd dadl ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/11/2019

Dogfennau