SL(5)456 - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 9 Hydref 2019

Fe’u gosodwyd ar: 11 Hydref 2019

Yn dod i rym ar: 1 Tachwedd 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 21 Hydref 2019

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/10/2019

Dogfennau