Papur i’w nodi - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

Dyma'r papurau sy'n cael eu dwyn i sylw'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd.

Yn gyffredinol, defnyddir hwn fel pennawd agenda yn unig, gan fod papurau unigol a gohebiaeth yn cael eu cynnwys ymhlith manylion y materion y maent yn berthnasol iddynt.

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/10/2019