Cyfarfodydd preifat - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/10/2019