P-05-907 Newid cyflymder pentre Cemaes i 30mya

O dan ystyriaeth

 

P-05-907 Newid cyflymder pentre Cemaes i 30mya

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Manon Pughe, ar ôl casglu cyfanswm o 93 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i leihau'r cyfyngiad cyflymder ym mhentref Cemaes (ar ffordd yr A470 rhwng Machynlleth a Dolgellau) o 40mya i 30mya. Galwn arnynt hefyd i ymestyn ardal y cyfyngiad fel ei fod yn cychwyn wrth arwydd  Cemaes wrth ddod i mewn i'r pentref o gyfeiriad Glantwymyn.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Sir Drefaldwyn
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/10/2019