Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2020-21

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (PSOW) yn cael arian cyhoeddus ac, fel y cyfryw, mae’n bwysig ei fod yn darparu’r gwerth gorau posibl am arian. Mae’r Pwyllgor Cyllid yn ystyried amcangyfrifon yr Ombwdsmon yn unol â Rheolau Sefydlog 20.23 a 20.24.

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2020-2021 (PDF, 533KB) ar 20 Tachwedd 2019.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/09/2019

Dogfennau