SL(5)430 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 2 Gorffennaf 2019

Fe’u gosodwyd ar: 3 Gorffennaf 2019

Yn dod i rym ar: 1 Awst 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Gorffennaf 2019

Statws Adrodd: (Yn ymwneud â’r UE)

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/07/2019

Dogfennau